zondag 9 oktober 2016

Zondag 9 oktober 2016  

Vorige week heette wij onze vierde teamlid al welkom. Inmiddels heeft een persoonlijke bijeenkomst met zijn allen al plaatsgevonden. Hierin hebben we de stand van zaken doorgenomen en de taken opnieuw verdeeld.
Aan de development fase is de afgelopen dagen de laatste hand gelegd: er is een instructiefilm met inleiding en afsluiting gemaakt en hier zijn vervolgens ook kennisvragen aan toegevoegd met hulp van de tool: Edpuzzle. Zelf zijn wij erg tevreden over het resultaat en zijn daarom ook benieuwd naar de ervaringen van de studenten. Per email hebben de studenten uitleg gekregen over de nieuwe werkvorm en het hierbij horende huiswerk (bekijken van de film dus). We waren het er allemaal over eens dat we een uitleg aan studenten over een nieuwe werkvorm normaliter niet per email zouden geven. Hier zijn wij dit keer wel mee akkoord gegaan omdat we de studenten wat meer tijd en speling gunde (Awishan zou pas woensdag weer lesgeven en donderdag de les in de praktijk uitvoeren).

De dag van de waarheid: Donderdag 6 oktober! ‘Het moment van de waarheid’.
Op de groepsapp werd Awishan nog even succes gewenst. Al heel gauw kregen wij enkele leuke foto’s en zelfs een video terug, met daarop enthousiaste studenten die het geleerden in het lokaal ten uitvoer brachten. Hiermee is ook heel vluchtig alweer de volgende stap in het ADDIE-model gezet: Implementation.Awishan gaf aan bij de studenten te hebben nagevraagd wat ze van de les vonden. Enkel woorden van lof zijn uitgesproken! Enorme blijdschap!

Omtrent de evaluatie hebben we onlangs unaniem besloten dat wij de studenten met behulp van een online enquête willen vragen naar hun bevindingen. Enkele collega docenten (van de school zelf) zullen persoonlijk worden geïnterviewd. Hier zal ten einde een verslag van ontstaan, waar we in onze volgende blog op kunnen terugblikken en welke geplaatst zal worden in de reader.

Hoe dan ook, was dit weer een actieve en innoverende week. Behalve bezig zijn met het project hebben we deze week ook het tentamen ontvangen. De opdracht was in eerste instantie nog niet bij iedereen even helder. Gelukkig hebben wij elkaar! We hebben de opdracht samen doorgenomen en nu kan iedereen ermee aan de gang.

Hopen op net zulke mooie producten zoals het project wat we tot nu toe al hebben opgezet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten