zondag 23 oktober 2016Bij de voorkennis aansluiten


Onze hele DOT groep is blij: het is herfstvakantie, het tentamen is achter de rug en iedereen van ons heeft het op tijd ingeleverd. Als we nu nog allemaal een voldoende halen, hebben we de eerste ECT's van de  minor binnen.  Bij het maken van dit tentamen zijn we met het concept van "Active learning" met technologie (Pearsoned. 2011) in aanraking gekomen. Dit was een geheel onbekende leertheorie voor ons toen we aan de Pilot opdracht begonnen.  Maar af en toe herkende ik  iets wat ik al wist, daarom  heb ik de begrippen van deze leertheorie  aan de opzet van onze Pilot opdracht getoetst en was verbaasd over de uitslag:
Active learning: ja, Het leren handen wassen voor toekomstige doktersassistenten is voor hen een betekenisvolle opdracht, die op een onderzoekende manier uitgevoerd is.
Constructive learning: door de enquete hebben de leerlingen gereflecteerd over de manier waarop de lesstof is aangeboden, minder over het verwerken ervan.
Coöperatieve learning: positief, ze hebben de activiteit daarna samen in de klas geoefend.
Authentic learning: ja zeker, een van de meest voorkomende praktijkhandelingen voor doktersassistenten is in de klas geoefend.
Intentional learning: ook dit was aanwezig: het nut en de toepasbaarheid van de lesstof was is duidelijk, door het gebruik van technologie: de EDpuzzle, is de lesstof beter beklijft. Hierdoor kan hij in nieuwe situaties worden toegepast ((Goals of Technologie. z.j. blz 4).
Mijn conclusie is dat het constructive learning misschien meer had kunnen worden uitgediept, waardoor het active learning bevorderd had kunnen worden. Voor de rest komt "Meaningfull learning" duidelijk in onze Pilot-opdracht naar voren. Daarnaast ontbreekt het gebruik van technologie ook niet.  Ik vind dit een goede score voor een onderwerp waarin ieder van ons (Maslow. 1954) onbewust onbekwaam was. In de grote projectopdracht kunnen we het meaningfull learning bewust onbekwaam gaan toepassen, met het doel aan het einde hiervan er onbewust bekwaam in te zijn. 
Tijdens het maken van de toets hebben we bijna al onze minor-competenties  verder ontwikkeld, behalve competentie nummer acht omdat dit een individuele opdracht was. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de interpersoonlijke kwaliteiten, op coöperatief vermogen: we hebben onderling samengewerkt om de toets te begrijpen en elkaars problemen op te lossen dmv het geven van feedback aan elkaar. Op communicatief vermogen, hebben we  met de docenten en de leiding gecommuniceerd om de deadline te verplaatsen, waarin  is toegestemd,  dit zien we als een succesvolle onderhandeling. We zijn jullie dankbaar voor de getoonde flexibiliteit hierin. Deze competentie behoort ook tot de 21C skills (Kennisnet. 2015).
Door de tijd die het  maken van de toets in beslag nam en de herfstvakantie is het werken aan het Pilotproject op een lager pitje gekomen.  Deze week gaan we daar hard mee verder, zodat we een mooie Pecha Kucha presentatie kunnen geven op de marktdag van zaterdag as. Dinsdag as zien we elkaar weer in de bieb van de HvA om het project verder af te maken. Daarnaast moeten we ook onze reflecties gaan schrijven, we hadden begrepen dat we hier na de herfstvakantie mee moesten beginnen. Dit gaan we inhalen.


Annemarie
Bronnen:
Kennisnet. (2015). Alles wat je moet weten over de 21e eeuwse vaardigheden.             Geraadpleegd op 10 -            10-2016 op: https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-            moet-weten-over-21e-eeuwse-            vaardigheden/
Maslow A.H., (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers
Pearsoned. (2011). Meaningful Learning with Technology – goal of technology integrations: Geraadpleegd op 23-10-2016 op: https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/01325 65587.pdf

zondag 16 oktober 2016

Tentamen week! AAAAH

Blog 16/10

Na een drukke periode en het daadwerkelijk uitvoeren van ons ontwerp vorige week, hebben we deze week helaas niet heel veel kunnen doen aan onze pilot opdracht. Het tentamen bleek groter dan gedacht en online is er namens iedereen uitstel gevraagd. Roeland heeft ons uitstel toegekend tot en met a.s. maandag 17 oktober 2016.
Wat betreft de pilot opdracht heeft Floor de interview opgesteld die ik na de herfstvakantie zal afnemen bij mijn collega’s.
Ook heeft Floor een online enquête gemaakt voor de studenten en hun ervaring met Edpuzzle. Deze enquête is met behulp van survio.nl ontwikkeld en inmiddels ook afgenomen. Alle studenten hebben hier netjes de tijd voor genomen waardoor de uitslag veel betrouwbaarder is. Na de tentamenweek zullen we ook hiervan de resultaten verwerken in het verslag.

Maandag 10 oktober vond voor ons de eerste online sessie plaats, het was de bedoeling dat we gezamenlijk de pilot opdracht door zouden nemen en dat Jan ons meer op weg zou helpen met tips. Helaas bleek deze online sessie geen succes, er was veel ruis en het duurde lang voordat iedereen echt goed deel kon nemen. Daarnaast kon je niet echt een conversatie houden, alles liep door elkaar waardoor je niet meer verstaanbaar was. Tot overmaat van ramp bleek dat Jan ook nog eens de oude versie van ons verslag te hebben. Na ruim één uur waren we niets opgeschoten en hebben we besloten te stoppen. In overleg met Jan doen we dit in de toekomst anders of met minder tegelijk.

Dinsdag hebben we helaas geen bijeenkomst gehouden, iedereen was druk met het tentamen. Wij zullen dit na de vakantie opnieuw oppakken.

Deze week gaan we ook een start maken aan de Pecha kucha voor de marktdag die op 29 oktober 2016 plaats vindt. 

zondag 9 oktober 2016

Zondag 9 oktober 2016  

Vorige week heette wij onze vierde teamlid al welkom. Inmiddels heeft een persoonlijke bijeenkomst met zijn allen al plaatsgevonden. Hierin hebben we de stand van zaken doorgenomen en de taken opnieuw verdeeld.
Aan de development fase is de afgelopen dagen de laatste hand gelegd: er is een instructiefilm met inleiding en afsluiting gemaakt en hier zijn vervolgens ook kennisvragen aan toegevoegd met hulp van de tool: Edpuzzle. Zelf zijn wij erg tevreden over het resultaat en zijn daarom ook benieuwd naar de ervaringen van de studenten. Per email hebben de studenten uitleg gekregen over de nieuwe werkvorm en het hierbij horende huiswerk (bekijken van de film dus). We waren het er allemaal over eens dat we een uitleg aan studenten over een nieuwe werkvorm normaliter niet per email zouden geven. Hier zijn wij dit keer wel mee akkoord gegaan omdat we de studenten wat meer tijd en speling gunde (Awishan zou pas woensdag weer lesgeven en donderdag de les in de praktijk uitvoeren).

De dag van de waarheid: Donderdag 6 oktober! ‘Het moment van de waarheid’.
Op de groepsapp werd Awishan nog even succes gewenst. Al heel gauw kregen wij enkele leuke foto’s en zelfs een video terug, met daarop enthousiaste studenten die het geleerden in het lokaal ten uitvoer brachten. Hiermee is ook heel vluchtig alweer de volgende stap in het ADDIE-model gezet: Implementation.Awishan gaf aan bij de studenten te hebben nagevraagd wat ze van de les vonden. Enkel woorden van lof zijn uitgesproken! Enorme blijdschap!

Omtrent de evaluatie hebben we onlangs unaniem besloten dat wij de studenten met behulp van een online enquête willen vragen naar hun bevindingen. Enkele collega docenten (van de school zelf) zullen persoonlijk worden geïnterviewd. Hier zal ten einde een verslag van ontstaan, waar we in onze volgende blog op kunnen terugblikken en welke geplaatst zal worden in de reader.

Hoe dan ook, was dit weer een actieve en innoverende week. Behalve bezig zijn met het project hebben we deze week ook het tentamen ontvangen. De opdracht was in eerste instantie nog niet bij iedereen even helder. Gelukkig hebben wij elkaar! We hebben de opdracht samen doorgenomen en nu kan iedereen ermee aan de gang.

Hopen op net zulke mooie producten zoals het project wat we tot nu toe al hebben opgezet!

zaterdag 1 oktober 2016


Afbeeldingsresultaat voor edpuzzleAfgelopen dinsdag 27 september, hadden Annemarie, Janice en Awishan opnieuw afgesproken in de bibliotheek van het HVA voor de derde bijeenkomst. Op het laatste moment heb ik zelf wederom af moeten zeggen. Die Maandagnacht was ik afgevoerd met de ambulance. In de loop van de nacht kon ik naar huis, ik dacht dat ik het zou redden maar het lukte mij toch niet. Het laatste half uur heb ik me er toch bij aangesloten om niet te veel te missen.

Afgelopen weken zijn wij volop bezig geweest met de Analyse fase volgens ADDIE. Deze fase was deze week eindelijk rond. We hadden vorige week al ideeën over het gebruik van Edpuzzle voor het Regio College. Iedereen was hier enthousiast over en Annemarie heeft er vaker mee gewerkt. Al snel kwamen we op het onderwerp ‘’handen wassen’’. Dit is een vaardigheid die nog niet uitgebreid is besproken tijdens mijn lessen en nog voor de herfstvakantie in mijn lessen toegepast kan worden. We maken door middel van Edpuzzle een filmpje met vragen, leerlingen kijken het filmpje thuis, beantwoorden de vragen en maken aantekeningen.
Tijdens de volgende les krijgen ze hun uitslag en moeten ze de vaardigheid in praktijk brengen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we opnieuw de taken verdeeld voor de komende week.
Awishan zoekt een filmpje op over handen wassen en maakt hier vragen bij. Daarnaast neemt Awishan een introductie + afsluiting op voor het filmpje. Ook omdat het mijn lessen zijn maak ik hier een lesplanformulier bij.
Annemarie zet alles in Edpuzzle en legt ons dit uit, daarnaast houdt zij deze week de reader bij.
Janice heeft oog voor detail en zal de gemaakte Edpuzzle kritisch bekijken en zo nodig aanpassen. Ook zal zij over de lay-out gaan.

In de loop van de week hebben wij vernomen dat er een vierde DOT-deelnemer zich bij ons gaat aansluiten. Floor heeft zich per mail al voorgesteld aan ons en volgt ook de G&W opleiding aan het HVA. Welkom Floor!

Als team hebben we besloten dat Floor telefonisch contact zal hebben met Annemarie om haar iets bij te praten. In de loop van de week kunnen we kijken welke taken Floor op zich kan nemen.

Aankomende week start de minor tentamen. Ik denk dat onze focus even verschuift van de pilot opdracht naar het tentamen. We zijn allemaal vrij zenuwachtig voor het tentamen en weten nog niet zo goed wat we ervan kunnen verwachten. Ook het onderzoek blijft door deze pilot opdracht soms links liggen, het is nog erg zoeken voor ons als werkende deeltijders om de juiste balans te vinden.