zondag 23 oktober 2016Bij de voorkennis aansluiten


Onze hele DOT groep is blij: het is herfstvakantie, het tentamen is achter de rug en iedereen van ons heeft het op tijd ingeleverd. Als we nu nog allemaal een voldoende halen, hebben we de eerste ECT's van de  minor binnen.  Bij het maken van dit tentamen zijn we met het concept van "Active learning" met technologie (Pearsoned. 2011) in aanraking gekomen. Dit was een geheel onbekende leertheorie voor ons toen we aan de Pilot opdracht begonnen.  Maar af en toe herkende ik  iets wat ik al wist, daarom  heb ik de begrippen van deze leertheorie  aan de opzet van onze Pilot opdracht getoetst en was verbaasd over de uitslag:
Active learning: ja, Het leren handen wassen voor toekomstige doktersassistenten is voor hen een betekenisvolle opdracht, die op een onderzoekende manier uitgevoerd is.
Constructive learning: door de enquete hebben de leerlingen gereflecteerd over de manier waarop de lesstof is aangeboden, minder over het verwerken ervan.
Coöperatieve learning: positief, ze hebben de activiteit daarna samen in de klas geoefend.
Authentic learning: ja zeker, een van de meest voorkomende praktijkhandelingen voor doktersassistenten is in de klas geoefend.
Intentional learning: ook dit was aanwezig: het nut en de toepasbaarheid van de lesstof was is duidelijk, door het gebruik van technologie: de EDpuzzle, is de lesstof beter beklijft. Hierdoor kan hij in nieuwe situaties worden toegepast ((Goals of Technologie. z.j. blz 4).
Mijn conclusie is dat het constructive learning misschien meer had kunnen worden uitgediept, waardoor het active learning bevorderd had kunnen worden. Voor de rest komt "Meaningfull learning" duidelijk in onze Pilot-opdracht naar voren. Daarnaast ontbreekt het gebruik van technologie ook niet.  Ik vind dit een goede score voor een onderwerp waarin ieder van ons (Maslow. 1954) onbewust onbekwaam was. In de grote projectopdracht kunnen we het meaningfull learning bewust onbekwaam gaan toepassen, met het doel aan het einde hiervan er onbewust bekwaam in te zijn. 
Tijdens het maken van de toets hebben we bijna al onze minor-competenties  verder ontwikkeld, behalve competentie nummer acht omdat dit een individuele opdracht was. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de interpersoonlijke kwaliteiten, op co√∂peratief vermogen: we hebben onderling samengewerkt om de toets te begrijpen en elkaars problemen op te lossen dmv het geven van feedback aan elkaar. Op communicatief vermogen, hebben we  met de docenten en de leiding gecommuniceerd om de deadline te verplaatsen, waarin  is toegestemd,  dit zien we als een succesvolle onderhandeling. We zijn jullie dankbaar voor de getoonde flexibiliteit hierin. Deze competentie behoort ook tot de 21C skills (Kennisnet. 2015).
Door de tijd die het  maken van de toets in beslag nam en de herfstvakantie is het werken aan het Pilotproject op een lager pitje gekomen.  Deze week gaan we daar hard mee verder, zodat we een mooie Pecha Kucha presentatie kunnen geven op de marktdag van zaterdag as. Dinsdag as zien we elkaar weer in de bieb van de HvA om het project verder af te maken. Daarnaast moeten we ook onze reflecties gaan schrijven, we hadden begrepen dat we hier na de herfstvakantie mee moesten beginnen. Dit gaan we inhalen.


Annemarie
Bronnen:
Kennisnet. (2015). Alles wat je moet weten over de 21e eeuwse vaardigheden.             Geraadpleegd op 10 -            10-2016 op: https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-            moet-weten-over-21e-eeuwse-            vaardigheden/
Maslow A.H., (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers
Pearsoned. (2011). Meaningful Learning with Technology – goal of technology integrations: Geraadpleegd op 23-10-2016 op: https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/01325 65587.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten