zondag 8 januari 2017

Project

Blog 07-01-2017

Het is even terug sinds de vorige blog is geschreven. Dit kwam natuurlijk door de kerstvakantie en de feestdagen. In de laatste blog was te lezen dat we nog niet echt een taakverdeling hadden gemaakt voor het project en het bij elkaar komen nog niet was gelukt.

Het bij elkaar komen blijft nog steeds lastig. Wat bij de pilot opdracht nog wekelijks goed ging lukt nu door onze drukke agenda’s bijna niet meer. Een deeltijdstudie is pittig, bij elkaar komen is nog moeilijker en dat is dan ook direct de reden waarom wij allemaal voor afstandsleren hebben gekozen.
Janice en Annemarie zijn gezamenlijk bij elkaar gekomen en hebben voor de vakantie een mooie taakverdeling gemaakt. Hierdoor konden we in de vakantie allemaal vanuit huis aan het project werken.

Inmiddels is er ook een Prezi ontwikkeld waarin we per persoon elk in een apart gedeelte kunnen werken. Ons hele project bestaat dan uit de Prezi waar de opzet en uitvoering in terug te vinden is.
Tot nu toe is er veel gemaakt en geschreven door alle groepsleden. De handleidingen voor de verschillende webtools en onderdelen van Flipping the classroom zijn beschreven. Ook de draaiboeken voor de twee-workshopdagen zijn rond.

A.s. dinsdag 10 januari 2017 komen we bijeen om de workshop nog eens goed door te nemen alvorens we deze gaan uitvoeren.

14 januari is alweer de volgende marktdag waarin we onze workshop ook aan onze Minor-groepsleden gaan presenteren.

Nog veel te doen dus in een zeer korte tijd.


zondag 25 december 2016

Deze blog is een verslag van de stand van zaken op  11-12-2016.

Na het krijgen van de go was ons plan om zo vlug mogelijk van start te gaan met het Project. De bedoeling was om de opstart van het project met zijn vieren te doen in een live sessie. Daarna kon iedereen dan vanuit huis werken en het onderlinge overleg zou online plaatsvinden. We zouden natuurlijk wel gezamenlijk de workshop aan de collega's van Awi geven. Helaas is het ons niet gelukt om een tijd te vinden waarop we allemaal konden. Daarop is er een afspraak gemaakt op 1 december in de bibliotheek van de HvA tussen Awishan, Janice en Annemarie. Awishan heeft op die ochtend af moeten zeggen wegens familieomstandigheden. Daarop hebben Janice en Annemarie het werkoverleg met zijn tweeën gevoerd. Ze hebben de taken evenredig  verdeeld en de afspraken over de communicatie herzien. Floor is nu onze contactpersoon naar Windesheim, afspraak is dat ze ons in de CC zet. Daarnaast blijven we ook weer de dropbox gebruiken.
Onze hele DOT groep is blij dat we weer verder kunnen  gaan werken aan ons project. Deze keer gaat ieder dat vanuit huis doen. We houden contact via de WhatsApp of mail. We zien elkaar wel natuurlijk als de workshop gegeven wordt aan de collega's van Awishan. Annemarie heeft de opzet voor de groeps-Prezi online gezet en de andere teamleden uitgenodigd om daar ook in te kunnen werken. Iedereen kan nu zijn materiaal vanuit huis online opladen. De Prezi kan ook uitgeprint worden, waardoor we hem ook als onze reader voor het inleveren van de opdracht gaan gebruiken. Iedereen is druk aan het werken aan de toegewezen taken, we willen allemaal een goed eindresultaat presenteren.
Over twee weken wordt er weer verslag gedaan.

dinsdag 6 december 2016


Blog 27-11-2016

Het leek er in eerste instantie op dat er voor deze week weinig ontwikkelingen in de voortgang zouden zijn.  We kregen niets te horen over onze aanpassingen in het projectvoorstel, de voorstellen voor het onderzoek en de resultaten van de tentamens van Awishan en Floor.

Op 24 november kregen we een reactie van Jan op ons eerste projectvoorstel. We waren nogal verbaasd maar dit bleek onze eigen schuld. We hadden de mail over de aanpassingen zonder bijlage verstuurd. Dit was snel rechtgezet door alsnog ons aangepaste voorstel te versturen. Toch bleef er bij ons onvrede over de communicatie en dit hebben we duidelijk gemaakt door aan alle begeleidende docenten een mail te sturen over de communicatie tijdens deze minor.

Er is positief op onze feedback gereageerd. Excuses en duidelijkheid!

Op vrijdag ineens veel nieuws. Awishan en Floor hebben een voldoende voor het tentamen. Dit betekent dat we dit nu allemaal afgerond hebben.

En een GO voor ons project. We kunnen aan de slag!

De taken moeten worden verdeeld, zodat we allemaal vanuit huis aan het project kunnen werken. Het is de bedoeling dat we alle onderdelen in een Prezi gaan verwerken. Ons hele project bestaat dan uit de Prezi waar de opzet en uitvoering in terug te vinden is. Op advies van Jan moeten we ook nog kijken naar een printbare versie van dit project zodat een uitgebreide eindreader overbodig wordt.

Om een goede start te maken voor dit project willen we graag bij elkaar komen om dit goed te bespreken en de werkzaamheden te verdelen. Dit blijkt niet zo eenvoudig. Veel appjes over en weer om een geschikte datum te plannen. Door overvolle agenda’s werk- en studiedruk lijkt het op dit moment niet mogelijk om op korte termijn bij elkaar te komen.

zondag 20 november 2016

20/11/16 

Onze eerste brainstorm sessie zit er op, het concept voor het project was af, verstuurd en nu inmiddels ook al snel voorzien van feedback. Erg bruikbaar feedback ook!
Het meeste is gelukkig terug te vinden in de uitwerkingen van de pilotopdracht. Deze heeft Rina waarschijnlijk nog niet onder ogen gezien, dus dat enkele dingen nog wat vaag en onduidelijk lijken, is dan best logisch.
Tot nu toe hebben we het feedback kunnen verwerken. Hier zijn wel velen whats-appjes voor uitgewisseld. Nu werd toch wel gemerkt dat face to face contact dan toch wel veel voordelen kent. Het zou namelijk wat prettiger zijn geweest als we elkaar hiervoor persoonlijk hadden kunnen spreken. Via social media tref je elkaar soms niet altijd op hetzelfde moment, mis je emoties en intonaties, met als gevolg een mogelijk onvolledige context.
We hebben afgesproken om na goedkeuring van het concept weer bij elkaar te komen om duidelijke afspraken te maken. We kunnen met dit project veel meer individueel aan de gang, en zullen uiteindelijk alle stukken bijeen voegen waardoor het toch 1 geheel wordt. Wekelijks afspreken is waarschijnlijk dus niet nodig. We zullen opnieuw naar de taakverdeling kijken en deze zo evenredig mogelijk proberen te verdelen. Op dit moment ervaren we allemaal veel druk van de combinatie werken, leren en leven (sociaal gezien dan J ).
We moeten veel doen en komen allemaal tijd tekort. Tijd moet dus goed benut worden. Een duidelijke en haalbare tijdsplanning moet dus gemaakt worden.Tijdens onze vorige opdracht, de pilotopdracht, maakten wij allen voor het eerst kennis met het ADDIE model. We doorliepen elke fase en konden deze succesvol afsluiten. Ik zeg afsluiten, maar het moet eigenlijk zijn vervolgen. Doordat we voortborduren op de resultaten van de pilotopdracht, beseften wij ons al gauw dat we opnieuw dit model zullen (moeten- willen) doorlopen.
Op dit moment bevinden we ons net als vorige week nog steeds in de analyse fase. We weten inmiddels wat de situatie is, maar zullen nog concreter moeten maken waar de daadwerkelijke behoeften van docenten (opleiding doktersassistenten, Regio college Purmerend) ligt. We moeten opnieuw of verder gaan analyseren. Vervolgens kunnen we de ideeën voor het ontwerp, welke nu deels bekend zijn en gebaseerd op uitslagen van de resultaten uit de interviews die met de docenten zijn afgelegd, gaan uitwerken. We vloeien op die manier over in de designfase. Deze zal dus scherper worden, mogelijk aangepast. We kijken uit naar een akkoord en kunnen dan weer gauw aan de slag. 14 januari dient zich namelijk al sneller aan dan gehoopt en gedacht.dinsdag 15 november 2016

Project voorstel!

Blog 13/11

ADDIE- Analysis
De tweede marktdag is achter de rug, ons pilotopdracht hebben we op 3 november ingeleverd en het is nu allemaal afwachten. Het maken van de reflecties blijft vaag, Floor en ik(Awishan) wachten op goedkeuring en extra hulp hierin. Ook is het nog steeds afwachten op de uitslag van twee tentamens, waarvan onduidelijk is wat er aangevuld moet worden.
Jan is afwezig waardoor we eigenlijk niet verder kunnen met het onderzoek en op goedkeuring van ons voorstel wachten. Hier en daar is er dus binnen ons groepje onrust.

Tijdens de marktdag is besloten de pilotopdracht door te zetten naar het project. Door het ontbreken van wifi op het Regio-college en het steeds uitstellen van de verhuisplannen. Leek het ons een goed idee om de docenten meer ondersteuning te bieden bij het inzetten van flip the classroom. Veel docenten hebben erover gehoord maar hebben er nog niet echt een duidelijk beeld bij.

Voor zover we het project op de marktdag hebben kunnen bespreken waren de docenten tevreden met onze ideeën. We gaan een handleiding maken voor de docent op het Regio-college m.b.t. flip the classroom. Daarnaast bieden we ze een aantal tools aan en organiseren we twee workshopdagen.

Afgelopen dinsdag hebben we opnieuw afgesproken in de bibliotheek van de HVA. De projectvoorstel is opgesteld en staat nu duidelijk op papier. We hebben afgesproken deze 13 november 2016 op te sturen naar Ria en Geert.

Ook de eerste taken voor het project zijn deels verdeeld, natuurlijk moeten we wel wachten op goedkeuring willen we definitief starten met het project. Omdat we wekelijks moeten aantonen wat we hebben gedaan, hebben we besloten de blog voor te zetten als een ‘’logboek’’.
Deze eerste blog is dan ook vooral gericht op de analyse fase volgens het ADDIE-model.


Voor nu is het vooral HEEL VEEL afwachten. Wachten op goedkeuring van ons projectvoorstel. Wachten op goedkeuring van de onderzoeksvoorstellen, extra steun bij reflectie voor Awishan door Roeland en afwachten op de twee tentamens. 

zondag 23 oktober 2016Bij de voorkennis aansluiten


Onze hele DOT groep is blij: het is herfstvakantie, het tentamen is achter de rug en iedereen van ons heeft het op tijd ingeleverd. Als we nu nog allemaal een voldoende halen, hebben we de eerste ECT's van de  minor binnen.  Bij het maken van dit tentamen zijn we met het concept van "Active learning" met technologie (Pearsoned. 2011) in aanraking gekomen. Dit was een geheel onbekende leertheorie voor ons toen we aan de Pilot opdracht begonnen.  Maar af en toe herkende ik  iets wat ik al wist, daarom  heb ik de begrippen van deze leertheorie  aan de opzet van onze Pilot opdracht getoetst en was verbaasd over de uitslag:
Active learning: ja, Het leren handen wassen voor toekomstige doktersassistenten is voor hen een betekenisvolle opdracht, die op een onderzoekende manier uitgevoerd is.
Constructive learning: door de enquete hebben de leerlingen gereflecteerd over de manier waarop de lesstof is aangeboden, minder over het verwerken ervan.
Coöperatieve learning: positief, ze hebben de activiteit daarna samen in de klas geoefend.
Authentic learning: ja zeker, een van de meest voorkomende praktijkhandelingen voor doktersassistenten is in de klas geoefend.
Intentional learning: ook dit was aanwezig: het nut en de toepasbaarheid van de lesstof was is duidelijk, door het gebruik van technologie: de EDpuzzle, is de lesstof beter beklijft. Hierdoor kan hij in nieuwe situaties worden toegepast ((Goals of Technologie. z.j. blz 4).
Mijn conclusie is dat het constructive learning misschien meer had kunnen worden uitgediept, waardoor het active learning bevorderd had kunnen worden. Voor de rest komt "Meaningfull learning" duidelijk in onze Pilot-opdracht naar voren. Daarnaast ontbreekt het gebruik van technologie ook niet.  Ik vind dit een goede score voor een onderwerp waarin ieder van ons (Maslow. 1954) onbewust onbekwaam was. In de grote projectopdracht kunnen we het meaningfull learning bewust onbekwaam gaan toepassen, met het doel aan het einde hiervan er onbewust bekwaam in te zijn. 
Tijdens het maken van de toets hebben we bijna al onze minor-competenties  verder ontwikkeld, behalve competentie nummer acht omdat dit een individuele opdracht was. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de interpersoonlijke kwaliteiten, op coöperatief vermogen: we hebben onderling samengewerkt om de toets te begrijpen en elkaars problemen op te lossen dmv het geven van feedback aan elkaar. Op communicatief vermogen, hebben we  met de docenten en de leiding gecommuniceerd om de deadline te verplaatsen, waarin  is toegestemd,  dit zien we als een succesvolle onderhandeling. We zijn jullie dankbaar voor de getoonde flexibiliteit hierin. Deze competentie behoort ook tot de 21C skills (Kennisnet. 2015).
Door de tijd die het  maken van de toets in beslag nam en de herfstvakantie is het werken aan het Pilotproject op een lager pitje gekomen.  Deze week gaan we daar hard mee verder, zodat we een mooie Pecha Kucha presentatie kunnen geven op de marktdag van zaterdag as. Dinsdag as zien we elkaar weer in de bieb van de HvA om het project verder af te maken. Daarnaast moeten we ook onze reflecties gaan schrijven, we hadden begrepen dat we hier na de herfstvakantie mee moesten beginnen. Dit gaan we inhalen.


Annemarie
Bronnen:
Kennisnet. (2015). Alles wat je moet weten over de 21e eeuwse vaardigheden.             Geraadpleegd op 10 -            10-2016 op: https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-            moet-weten-over-21e-eeuwse-            vaardigheden/
Maslow A.H., (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers
Pearsoned. (2011). Meaningful Learning with Technology – goal of technology integrations: Geraadpleegd op 23-10-2016 op: https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/01325 65587.pdf