zondag 20 november 2016

20/11/16 

Onze eerste brainstorm sessie zit er op, het concept voor het project was af, verstuurd en nu inmiddels ook al snel voorzien van feedback. Erg bruikbaar feedback ook!
Het meeste is gelukkig terug te vinden in de uitwerkingen van de pilotopdracht. Deze heeft Rina waarschijnlijk nog niet onder ogen gezien, dus dat enkele dingen nog wat vaag en onduidelijk lijken, is dan best logisch.
Tot nu toe hebben we het feedback kunnen verwerken. Hier zijn wel velen whats-appjes voor uitgewisseld. Nu werd toch wel gemerkt dat face to face contact dan toch wel veel voordelen kent. Het zou namelijk wat prettiger zijn geweest als we elkaar hiervoor persoonlijk hadden kunnen spreken. Via social media tref je elkaar soms niet altijd op hetzelfde moment, mis je emoties en intonaties, met als gevolg een mogelijk onvolledige context.
We hebben afgesproken om na goedkeuring van het concept weer bij elkaar te komen om duidelijke afspraken te maken. We kunnen met dit project veel meer individueel aan de gang, en zullen uiteindelijk alle stukken bijeen voegen waardoor het toch 1 geheel wordt. Wekelijks afspreken is waarschijnlijk dus niet nodig. We zullen opnieuw naar de taakverdeling kijken en deze zo evenredig mogelijk proberen te verdelen. Op dit moment ervaren we allemaal veel druk van de combinatie werken, leren en leven (sociaal gezien dan J ).
We moeten veel doen en komen allemaal tijd tekort. Tijd moet dus goed benut worden. Een duidelijke en haalbare tijdsplanning moet dus gemaakt worden.Tijdens onze vorige opdracht, de pilotopdracht, maakten wij allen voor het eerst kennis met het ADDIE model. We doorliepen elke fase en konden deze succesvol afsluiten. Ik zeg afsluiten, maar het moet eigenlijk zijn vervolgen. Doordat we voortborduren op de resultaten van de pilotopdracht, beseften wij ons al gauw dat we opnieuw dit model zullen (moeten- willen) doorlopen.
Op dit moment bevinden we ons net als vorige week nog steeds in de analyse fase. We weten inmiddels wat de situatie is, maar zullen nog concreter moeten maken waar de daadwerkelijke behoeften van docenten (opleiding doktersassistenten, Regio college Purmerend) ligt. We moeten opnieuw of verder gaan analyseren. Vervolgens kunnen we de ideeën voor het ontwerp, welke nu deels bekend zijn en gebaseerd op uitslagen van de resultaten uit de interviews die met de docenten zijn afgelegd, gaan uitwerken. We vloeien op die manier over in de designfase. Deze zal dus scherper worden, mogelijk aangepast. We kijken uit naar een akkoord en kunnen dan weer gauw aan de slag. 14 januari dient zich namelijk al sneller aan dan gehoopt en gedacht.dinsdag 15 november 2016

Project voorstel!

Blog 13/11

ADDIE- Analysis
De tweede marktdag is achter de rug, ons pilotopdracht hebben we op 3 november ingeleverd en het is nu allemaal afwachten. Het maken van de reflecties blijft vaag, Floor en ik(Awishan) wachten op goedkeuring en extra hulp hierin. Ook is het nog steeds afwachten op de uitslag van twee tentamens, waarvan onduidelijk is wat er aangevuld moet worden.
Jan is afwezig waardoor we eigenlijk niet verder kunnen met het onderzoek en op goedkeuring van ons voorstel wachten. Hier en daar is er dus binnen ons groepje onrust.

Tijdens de marktdag is besloten de pilotopdracht door te zetten naar het project. Door het ontbreken van wifi op het Regio-college en het steeds uitstellen van de verhuisplannen. Leek het ons een goed idee om de docenten meer ondersteuning te bieden bij het inzetten van flip the classroom. Veel docenten hebben erover gehoord maar hebben er nog niet echt een duidelijk beeld bij.

Voor zover we het project op de marktdag hebben kunnen bespreken waren de docenten tevreden met onze ideeën. We gaan een handleiding maken voor de docent op het Regio-college m.b.t. flip the classroom. Daarnaast bieden we ze een aantal tools aan en organiseren we twee workshopdagen.

Afgelopen dinsdag hebben we opnieuw afgesproken in de bibliotheek van de HVA. De projectvoorstel is opgesteld en staat nu duidelijk op papier. We hebben afgesproken deze 13 november 2016 op te sturen naar Ria en Geert.

Ook de eerste taken voor het project zijn deels verdeeld, natuurlijk moeten we wel wachten op goedkeuring willen we definitief starten met het project. Omdat we wekelijks moeten aantonen wat we hebben gedaan, hebben we besloten de blog voor te zetten als een ‘’logboek’’.
Deze eerste blog is dan ook vooral gericht op de analyse fase volgens het ADDIE-model.


Voor nu is het vooral HEEL VEEL afwachten. Wachten op goedkeuring van ons projectvoorstel. Wachten op goedkeuring van de onderzoeksvoorstellen, extra steun bij reflectie voor Awishan door Roeland en afwachten op de twee tentamens.