zondag 25 december 2016

Deze blog is een verslag van de stand van zaken op  11-12-2016.

Na het krijgen van de go was ons plan om zo vlug mogelijk van start te gaan met het Project. De bedoeling was om de opstart van het project met zijn vieren te doen in een live sessie. Daarna kon iedereen dan vanuit huis werken en het onderlinge overleg zou online plaatsvinden. We zouden natuurlijk wel gezamenlijk de workshop aan de collega's van Awi geven. Helaas is het ons niet gelukt om een tijd te vinden waarop we allemaal konden. Daarop is er een afspraak gemaakt op 1 december in de bibliotheek van de HvA tussen Awishan, Janice en Annemarie. Awishan heeft op die ochtend af moeten zeggen wegens familieomstandigheden. Daarop hebben Janice en Annemarie het werkoverleg met zijn twee├źn gevoerd. Ze hebben de taken evenredig  verdeeld en de afspraken over de communicatie herzien. Floor is nu onze contactpersoon naar Windesheim, afspraak is dat ze ons in de CC zet. Daarnaast blijven we ook weer de dropbox gebruiken.
Onze hele DOT groep is blij dat we weer verder kunnen  gaan werken aan ons project. Deze keer gaat ieder dat vanuit huis doen. We houden contact via de WhatsApp of mail. We zien elkaar wel natuurlijk als de workshop gegeven wordt aan de collega's van Awishan. Annemarie heeft de opzet voor de groeps-Prezi online gezet en de andere teamleden uitgenodigd om daar ook in te kunnen werken. Iedereen kan nu zijn materiaal vanuit huis online opladen. De Prezi kan ook uitgeprint worden, waardoor we hem ook als onze reader voor het inleveren van de opdracht gaan gebruiken. Iedereen is druk aan het werken aan de toegewezen taken, we willen allemaal een goed eindresultaat presenteren.
Over twee weken wordt er weer verslag gedaan.

dinsdag 6 december 2016


Blog 27-11-2016

Het leek er in eerste instantie op dat er voor deze week weinig ontwikkelingen in de voortgang zouden zijn.  We kregen niets te horen over onze aanpassingen in het projectvoorstel, de voorstellen voor het onderzoek en de resultaten van de tentamens van Awishan en Floor.

Op 24 november kregen we een reactie van Jan op ons eerste projectvoorstel. We waren nogal verbaasd maar dit bleek onze eigen schuld. We hadden de mail over de aanpassingen zonder bijlage verstuurd. Dit was snel rechtgezet door alsnog ons aangepaste voorstel te versturen. Toch bleef er bij ons onvrede over de communicatie en dit hebben we duidelijk gemaakt door aan alle begeleidende docenten een mail te sturen over de communicatie tijdens deze minor.

Er is positief op onze feedback gereageerd. Excuses en duidelijkheid!

Op vrijdag ineens veel nieuws. Awishan en Floor hebben een voldoende voor het tentamen. Dit betekent dat we dit nu allemaal afgerond hebben.

En een GO voor ons project. We kunnen aan de slag!

De taken moeten worden verdeeld, zodat we allemaal vanuit huis aan het project kunnen werken. Het is de bedoeling dat we alle onderdelen in een Prezi gaan verwerken. Ons hele project bestaat dan uit de Prezi waar de opzet en uitvoering in terug te vinden is. Op advies van Jan moeten we ook nog kijken naar een printbare versie van dit project zodat een uitgebreide eindreader overbodig wordt.

Om een goede start te maken voor dit project willen we graag bij elkaar komen om dit goed te bespreken en de werkzaamheden te verdelen. Dit blijkt niet zo eenvoudig. Veel appjes over en weer om een geschikte datum te plannen. Door overvolle agenda’s werk- en studiedruk lijkt het op dit moment niet mogelijk om op korte termijn bij elkaar te komen.