zondag 25 september 2016

25/9Afgelopen dinsdag 21 september, hadden wij: Awishan, Annemiek en Janice, geheel volgens plan onze tweede persoonlijke bijeenkomst als DOT groep. In de bibliotheek van het HvA troffen wij elkaar. Een ieder had de opdracht om een bepaald onderdeel van de analyse uit te werken, en deze resultaten werden nu gezamenlijk doorgenomen. Voor 2/3e bleek de analyse compleet. Het uitschrijven van de huidige situatie op de gekozen school, was door omstandigheden nog niet geheel gelukt. Maar omdat deze de afgelopen weken al uitvoerig in gesprekken was doorgenomen, zijn wij toch stilletjes aan begonnen met het bespreken van ideeën omtrent het designen. De aftrap tot stap 2!
Verschillende (digitale) werkvormen zijn ter sprake gebracht. Unaniem kozen we voor Flipping the classroom, met het argument dat deze goede en hoge prestaties zou kunnen opleveren. Ook nu weer bleek Annemiek, de persoon met het meeste verstand van ICT toepassingen. Zij vulde aan dat het gebruik van Edpuzzle meerwaardig kan zijn. Haar uitleg werd ter plekke gevisualiseerd door een voorbeeld die ze al eerder had gemaakt. Hiermee werden Awishan en Janice getroffen door dezelfde enthousiasme.
Al gauw volgde de beslissing over welke les we in de praktijk willen gebruiken voor het ontwerpen en uitvoeren van de werkvorm. Hier zijn we niet helemaal uitgekomen, maar spreken af hier de komende week nog naar te kijken.

Tijdens deze bijeenkomst leek een ieder een duidelijke rol te hebben. Annemarie was de bedrijfsvrouw, die onze revolutionaire ideeën wist te concretiseren. Awishan kwam sterk naar voren als de groepswerker doordat ze zich neutraal wist op te stellen toen er ‘discussies’ plaatsvonden tussen de anderen twee teamleden. Janice was de monitor, die met haar kritische vragen niet zomaar overal mee in zee ging. 
Feedback omtrent de samenwerking:
Elke week geven wij elkaar naar aanleiding van de samenwerking in deze DOT samenstelling een top en een tip.

Namens Janice over Annemarie:
Top:
Annemarie is een aanvulling voor de groep omdat zij onder andere veel kennis heeft van ICT toepassingen die ze graag met anderen deelt. Annemarie is ordelijk en dat geeft de groep structuur.
Tip:
Het komt bij mij over alsof Annemarie weinig aan toeval wilt overlaten en daarom zo veel mogelijk inplant. Soms op de feiten vooruit loopt Aan de ene kant heel logisch en begrijpelijk. Maar aan de andere kan dit ook negatief uitpakken: namelijk het teveel in eigen handen (onder controle) houden, en andere de ruimte en kansen ontnemen. Mijn advies zou daarom zijn om niet te snel werk naar zich toe te halen en goed te overleggen met de anderen groepsleden.

Over Awishan:
Top:
Awishan is vaak neutraal ingesteld en kiest hiermee geen partij voor specifieke personen
Top:
Awishan haar neuttraalheid kan ook een valkuil zijn door te snel mee te gaan in meningen van anderen, zonder haar eigen visie uit te spreken. Dit terwijl haar kijk op dingen ook erg waardevol kunnen zijn voor de groep.

Namens Awishan over Janice:
Top:
Janice heeft een duidelijke mening en durft hiervoor uit te komen. Haar kritische blik maakt haar mijn inzien een waardige docent.
Tip:
Janice kan dingen goed onderbouwen en krijgt hierdoor gauw mensen mee in haar standpunt. Echter kan ze dit zo standvastig overbrengen dat een ander misschien weinig ruimte tot inbreng kan ervaren.

Over Annemarie:
Top:
Annemiek weet ongelofelijk veel op alle vlakken. Ze is super handig en absoluut een leider in een team.
Tip:
Annemiek is heel secuur in haar werkzaamheden en kan anderen hier ook in meekrijgen. Let er wel op dat je er (on)bewust rekening mee houdt dat niet iedereen hier aan kan voldoen.

Namens Annemarie over Janice
Top:
Janice is een harde werker en praktisch ingesteld, dat spreekt mij aan. Je weet wat je
wilt en bent oplossingsgericht.
Tip:
Janice, zou meer open kunnen staan voor de zienswijzen van anderen. Dit heb ik aan het begin van de twee werksessies ervaren. Na een tijdje wordt je opener en komen we door de inbreng van alle drie samen tot constructieve ideeën.

Over Awishan:
Top:
Awishan is een echte groepswerker zoals ze ook zelf aangaf bij de bepaling van onze rolverdelingen. Ze is vriendelijk en ontspannen en bewaakt de sfeer in de groep.
Hiermee geef je een positieve bijdrage aan het samenwerken.
Tip:

Awishan soms heb ik de indruk dat je onzeker over je eigen kunnen bent en twijfelt bij het nemen van beslissingen of het wel goed zal zijn. Heb geloof in jezelf.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten